Jdi na obsah Jdi na menu
 


A co formaldehyd ?

5.5.2017 proběhla v Častolovicích před radnicí demonstrace proti výstavbě 3. výrobní  linky s 50 metrovým komínem pod názvem „Nechceme další komín“, podepisovala se i petice na toto téma. Reakce zainteresovaných orgánů nebyla veškerá žádná, pouze tehdejší generální ředitel Saint – Gobain divize Isover ing. R. Kazda se dopisem obrátil na občany Častolovic a Čestic s vysvětlením, jaké změny nová linka přinese.

Z dopisu vyjímáme následující:

 

Věc: Mýty a fakta okolo nového komína  

23. května 2017

Vážení občané Častolovic, vážení občané Čestic,

v posledních měsících vzbuzuje zvýšený zájem plán naší společnosti na vybudování nového recyklačně-výrobního zařízení v rámci závodu Saint-Gobain Isover v Častolovicích. Snahou tohoto dopisu je seznámit Vás krátce s rozsahem připravované investice a uvést na pravou míru některé mýty, které se o ní šíří.

 Stávající hranice závodu zůstanou zachovány

Záměrem je vybudovat v Častolovicích novou, třetí výrobní linku. Linka bude z větší části umístěna ve stávající skladové hale a závod se nebude nijak rozšiřovat mimo své současné hranice.

                             ____________________________________________

 Nová linka sníží emise o cca 40%

Současné dvě výrobní linky na výrobu čedičové vaty používají k roztavení vstupních surovin pece, ve kterých je zdrojem energie koks. Do těchto pecí se také přidávají brikety z meziproduktů výroby, které jsou dalším zdrojem emisí SO2. Nová linka by pro tavení používala novou plynovo-kyslíkovou pec a nepoužívala by koks ani brikety. Navíc zpracuje 100% všech meziproduktů bez nutnosti výroby briket. Nebudeme tak muset do stávajících pecí brikety přidávat a snížíme tak podíl síry, která do procesu tavení vstupuje. Linka na výrobu briket bude navíc zrušena. Díky tomu se sníží také výstupy emisí SO2 a to přibližně o 40% proti současnému stavu.

 Nový komín je potřeba, protože sníží imise

Spolek EKORS bojuje proti novému 50 metrovému komínu. Součástí dokumentace k našemu záměru je rozptylová studie, která s komínem počítá. Emise z komínů se v ovzduší rozptylují. Laicky se dá říci, že čím je vyšší komín, tím menší je dopad do jeho bezprostředního okolí, což nutně neznamená, že by se problém přenesl někam dál – emise se rozptýlí a na zem dopadají značně naředěné. Nechali jsme nezávisle zpracovat rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik. Oba dokumenty potvrzují, že výsledné imise po realizaci záměru klesnou a dopady na okolí závodu budou nižší, než v současnosti.

                            ___________________________________________

Z tohoto vysvětlení jednoznačně vyplývá, že změna technologie má přispět ke snížení skleníkových plynů, zejména SO2, jejichž limity v uplynulých letech závod překračoval, což je mezinárodní problém. V současnosti je Česká republika vázána hodnotami určenými Pařížskou dohodou z roku 2015 . V rámci Pařížské dohody se ČR jako člen EU přihlásila s ostatními členskými státy EU společně snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990. Chystaná změna by měla přispět k dodržení tohoto závazku, neřeší však to, co nejvíce ohrožuje občany ze strany firmy – odstranění formaldehydu z ovzduší, který jednak způsobuje obtěžující zápach, především však je uznaným karcinogenem.

V současnosti firma pokračuje v realizaci záměru z předchozích let. Dokumentace pro výstavbu nové linky ČA3 byla schválena v procesu EIA už v červnu 2017 a probíhá  další přípravné řízení. Předpokládá se, že ČA3 bude dokončena v 2. polovině roku 2023 a poté bude následovat odstavení ČA2. Nouzový komín zřejmě asi zůstane, a to je také problém, neboť ten je nefiltrovaný.

Zdá se, že přechod na kyslíko-plynovou tavící jednotku bude zřejmě přínosem, podrobnější informace nám však nejsou známy, neboť veškerá jednání procházejí pouze Radou městyse  Častolovice a jsou vesměs souhlasná bez jakýchkoliv podmínek. Viz poslední rozhodnutí:

 

Městys Častolovice

Z Usnesení z RM-62-2021 ze dne 24. května 2021

9/RM-62-2021

Rada městyse Častolovice souhlasí s úpravou výškové hladiny u budovy nové linky ČA3 na kyslíkovo-plynovou pec v lokalitě VL - závod Saint Gobain Construction Products a.s.

Divize Isover Častolovice a pověřuje starostu podat podnět na odbor územního plánování v Kostelci nad Orlicí.

 

Proč se rada neptá na vypouštění formaldehydu, proč netlačí Isover k využívání kvalitnějšího pojiva s nižším obsahem formaldehydu a následným úpravám k jeho úplnému odstranění?

A takových proč je celá řada.

 

Za EKORS, z.s

Mgr. Jarmila Novohradská